Chúng tôi mong muốn trở thành kho phòng lớn và đầy đủ nhất tại Việt Nam và có cơ hội giúp
Quý Khách sạn tiếp cận hàng ngàn Đại Lý trong và ngoài nước.

12/2018

Hình thành dự án hỗ trợ khách sạn bán phòng

1

01/2019

Bắt đầu triển khai dự án

2

04/2019

Hoàn thành Version 1

Triển khai ký HĐ Khách sạn (Pre-launch)

3

07/2019

Launching

Hoàn thành Version 2 với nhiều tính năng hỗ trợ

4

2020

Mở rộng liên kết chéo sản phẩm của nhiều Nhà cung cấp (Khách sạn, Tour, Khu vui chơi, Sân Golf, …)

5

Tầm nhìn

Chiến lược

Sứ Mệnh

Hợp tác bán phòng cùng OneInventory.