OneInventory với sứ mệnh Xây dựng và Cung cấp các Nền tảng Công nghệ giúp mở rộng đại lý, kênh bán hàng cho Khu vui chơi, Khách sạn

01/2019

Xây dựng hệ thống OneInventory đồng bộ dữ liệu với ezPMS.

1

09/2019

Hoàn thành ezBe (Booking Engine) – Giải pháp bán phòng trực tiếp cho Khách sạn.

2

04/2020

Hoàn thành ezCma (Channel Management for Agent) – Giải pháp Quản lý và Phân phối Phòng cho Đại lý bán phòng, Chuỗi khách sạn.

3

11/2020

Hoàn thành ezCmt (Channel Management for Ticketing) – Giải pháp Quản lý và Phân phối Vé vui chơi cho Đại lý bán vé, Khu vui chơi.

Hoàn chỉnh bộ sản phẩm Quản lý và Phân phối B2B2C cho Đại lý, Khu vui chơi, Khách sạn (OnePI, ezCmt, ezCma, ezBt, ezBe, ezBa, ezWeb, PBI).

4

2021

Mở rộng liên kết chéo sản phẩm của nhiều Nhà cung cấp (Khách sạn, Tour, Khu vui chơi, Sân Golf, …)

5