Hotel & Resort

 

OneInventory – Smart B2B Distribution Solution for Hotels & Resort

 

  • Tiếp cận và bán phòng cho các công ty Du lịch, Thương mại quốc tế và nội địa.

  • Tối đa hóa doanh thu từ bán phòng và bán dịch vụ (F&B, Xe vận chuyển, MICE, Spa…).

  • Giảm thời gian và chi phí xử lý yêu cầu đặt phòng, tăng hiệu quả làm việc.

  • Chủ động lựa chọn phương thức nhận thanh toán (Online/QR-Code/Offline).

  • Trả duy nhất một mức phí, tối ưu so với các kênh OTA, Không thuế nhà thầu.

  • Cơ hội sử dụng một phần mềm chung cho Quản lý, Bán lẻ và Bán buôn với chi phí thấp, đơn giản.

 

Liên hệ hợp tác →