OneInventory - Giải pháp quản lý và phân phối B2B2C
Vé vui chơi. Phòng khách sạn

Phần mềm hỗ trợ

Đối tượng

ezCmt
Channel Management For Ticketing

ezBt
Booking Engine For Ticketing

ezBe
Booking Engine For Hotel

ezBa
Booking Engine For Agent

OneAPI

Tính năng

Hệ thống Quản lý và Phân phối Vé vui chơi

 • Giúp Khu vui chơi/Đại lý quản lý kho vé QR Code an toàn, bảo mật
 • Giúp quản lý các đại lý cấp 1,2… về doanh số bán, lượng vé, công nợ
 • Báo cáo bán hàng, hành vi của khách…

Công cụ bán vé online cho Khu vui chơi/Đại lý

 • Tích hợp vào Web/App, Facebook, Zalo OA
 • Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến cho Khu vui chơi/Đại lý
 • Hệ thống xác nhận và xuất vé QR Code tự động (24/7)

Công cụ bán phòng online cho Khách sạn/Đại lý

 • Tích hợp vào Web/App, Facebook, Zalo OA
 • Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến cho Khách sạn/Đại lý
 • Hệ thống xác nhận booking tự động (24/7)

Công cụ bán phòng/vé online dành cho Đại lý phân phối

 • Tích hợp vào Web/App, Facebook, Zalo OA
 • Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến cho Đại lý
 • Hệ thống xác nhận booking trực tiếp từ Khu vui chơi, Khách sạn hoặc Đại lý cấp 1

Kết nối kho dữ liệu của OneInventory thông qua API để tự cấu hình sản phẩm bán (VD: Tạo combo…)

Khu vui chơi/Đại lý bán vé
Khách sạn/Đại lý bán phòng