Quy chế hoạt động sàn TMĐT OneInventory

OneInventory.com là Sàn giao dịch thương mại điện tử/website khuyến mại trực tuyến (sau đây gọi tắt là Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com) phục vụ thương nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch có nhu cầu thực hiện đăng bán các dịch vụ đặt phòng khách sạn và thực hiện chương trình khuyến mại cho một số dịch vụ đó.

Sứ mệnh mà OneInventory.com hướng tới là sẽ trở thành Sàn giao dịch thương mại điện tử – B2B tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử và là cầu nối thương mại giữa Nhà cung cấp dịch vụ về khách sạn và du lịch đến các đại lý dịch vụ trong và ngoài nước.

1. Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com do Công ty TNHH Công nghệ ezCloud Toàn Cầu (Công ty) xây dựng và vận hành. Thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được OneInventory.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com và các bên liên quan cung cấp.

2. Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng thông tin được thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com.

3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ không trái với quy định của pháp luật.

4. Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên OneInventory.com phải minh bạch và chính xác.

5. Dịch vụ được giới thiệu trên Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

6. Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com.

1. Tên Miền Sàn giao dịch TMĐT/Website khuyến mại trực tuyến : Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com/Website khuyến mại trực tuyến do Công ty phát triển với tên miền Sàn giao dịch TMĐT là: OneInventory.com.

2. Nhà cung cấp/đối tác/ Chủ khách sạn (sau đây gọi tắt là: Nhà cung cấp): Là thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ khách sạn thông qua hình thức đăng bán cung ứng dịch vụ và đăng thông tin khuyến mại tại website OneInventory.com.

3. Khách hàng/ Đại lý du lịch (sau đây gọi tắt là: Khách hàng): Là thương nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu thông tin về các Nhà cung cấp cũng như về các dịch vụ đặt phòng cho đoàn, theo tour hoặc số lượng lớn,… được đăng tải trên OneInventory.com.

4. Thành viên: là bao gồm cả Nhà cung cấp và Khách hàng.

5. Thành viên tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com tự do lựa chọn những dịch vụ mà Nhà cung cấp đăng bán thông qua hình thức đặt phòng online, không trái với quy định của pháp luật.

6. Dịch vụ khách sạn và du lịch được Nhà cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

7. Hoạt động mua bán dịch vụ thông qua Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Thành viên.

8. Các thông tin mà Khách hàng đăng ký là thành viên của Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com phải chính xác, đầy đủ theo quy định của Công ty.

9. Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT OneInventory.com.