OneInventory sẵn sàng kết nối API với tất cả
Quý đối tác để mở rộng hệ giá trị chung.

Hệ thống API mở, sẵn sàng kết nối với các đối tác

Các đơn vị đã có sẵn module cấu hình thông tin khách sạn nhưng chưa có dữ liệu và có nhu cầu muốn kết nối dữ liệu về khách sạn để bán hoặc giới thiệu phòng cho khách hàng

CÔNG TY DU LỊCH

DOANH NGHIỆP

SÀN TMĐT

TRANG AFFILIATE

OneAPI bao gồm cả thông tin tĩnh và thông tin động

THÔNG TIN TĨNH

THÔNG TIN TĨNH

Những thông tin không liên quan trực tiếp đến quy trình đặt phòng như các thông tin mô tả, hình ảnh khách sạn, các thông tin về địa chỉ…

THÔNG TIN ĐỘNG

THÔNG TIN ĐỘNG

Những thông tin liên quan đến quy trình đặt phòng mà những thông tin này có thể thay đổi trong bất kỳ khoảng thời gian nào: giá, ngày áp dụng, chính sách hủy và phí…

OneInventory sẽ cung cấp các API thông tin về khách sạn tùy theo nhu cầu kết nối
dữ liệu của các đối tượng sử dụng

Cung cấp thông tin về kho phòng, gói bán và chính sách giá

Cung cấp các thông tin về khách sạn, bao gồm: tên, địa chỉ, hạng sao, loại phòng, chính sách, điều khoản của khách sạn, tạo và lưu thông tin booking…

Giao tiếp với hệ thống API được thực hiện thông qua các kết nối https. Để biết dữ liệu truyền vào và kết quả trả ra API là như thế nào thì người dùng cần đọc qua tài liệu đặc tả kỹ thuật OneAPI. Để truy cập qua HTTP Authorization Header thì yêu cầu người dùng đăng ký với hệ thống OneInventory để hệ thống tạo khóa API và khóa bảo mật để xác thực truy cập.

Hợp tác bán phòng cùng OneInventory.