Khi có nhu cầu đặt phòng dịch vụ trên OneInventory.com đại lý du lịch thực hiện theo các bước sau đây:


Thành viên đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký dành cho đại lý để Tìm kiếm, tham khảo thông tin dịch vụ và các Nhà cung cấp dịch vụ ở khu vực mà mình đang quan tâm


Vào giỏ hàng chọn “Đặt ngay” để kết thúc giai đoạn đặt hàng chuyển sang kiểm tra lại thông tin của đơn hàng đã đặt và lựa chọn hình thức thanh toán.

Thành viên chọn một trong các phương thức thanh toán hiện có trên website và tiến hành thanh toán. Phương thức thanh toán, thành viên có thể tiến hành thanh toán tại ezCloud hoặc tại khách sạn “Hotel” theo các phương thưc thanh toán như Thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc qua tổ chức trung gian thanh toán Vnpay.


Có hai hình thức thanh toán là Thanh toán sau và thanh toán ngay. Trước khi chọn “Tiếp theo, thanh toán”, Đại lý du lịch tích vào ô “Tôi đồng ý với Điều khoản & Điều kiện đặt phòng”.


Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi trả hóa đơn tham chiếu và mã đơn hàng qua mail/ tin nhắn cho Khách hàng, thành viên vui lòng lưu trữ lại thông tin này để làm cơ sở đối chiếu và sử dụng dịch vụ về sau. Hoặc thành viên có thể vào mục “Quản trị đặt phòng” và chọn “Đặt phòng của tôi” để theo dõi và kiểm tra lại đơn hàng đã đặt.

Hợp tác bán phòng cùng OneInventory.

tham gia ngay