API Integration

Mục đích của tài liệu này cung cấp thông tin kỹ thuật chi tiết về OneAPI. OneAPI bao gồm cả thông tin tĩnh và thông tin động:

  • Thông tin tĩnh là những thông tin không liên quan trực tiếp đến quy trình đặt phòng như các thông tin mô tả, hình ảnh khách sạn, các thông tin về địa chỉ…
  • Thông tin động là những thông tin liên quan đến quy trình đặt phòng mà những thông tin này có thể thay đổi bất cứ trong khoảng thời gian nào: giá, ngày áp dụng, chính sách hủy và phí…

OneAPI trả ra các kết quả với định dạng đơn giản trong khoảng thời gian cho phép ngắn nhất. OneInventory cung cấp OneAPI với mong muốn phục vụ cho những khách hàng là đối tác của OneInventory bao gồm các công ty du lịch, doanh nghiệp, sàn TMĐT, trang affiliates… đã có sẵn module cấu hình thông tin khách sạn nhưng chưa có dữ liệu và có nhu cầu muốn kết nối dữ liệu về khách sạn để bán hoặc giới thiệu phòng cho khách hàng. Ngoài ra, OneAPI còn là tài liệu đặc tả kỹ thuật chi tiết API khách sạn dành cho các nhân viên kỹ thuật muốn nghiên cứu giải pháp để xử lý nghiệp vụ booking – đặt phòng khách sạn.

OneAPI sẽ cung cấp các API thông tin về khách sạn tùy theo nhu cầu kết nối dữ liệu của các đối tượng sử dụng, bao gồm hai dạng thông tin cần cung cấp:

  • Cung cấp thông tin về kho phòng, gói bán và chính sách giá;
  • Cung cấp các thông tin về khách sạn, bao gồm: tên, địa chỉ, hạng sao, loại phòng, chính sách, điều khoản của khách sạn, tạo và lưu thông tin booking…

Giao tiếp với hệ thống API được thực hiện thông qua các kết nối https. Để biết dữ liệu truyền vào và kết quả trả ra API là như thế nào thì người dùng cần đọc qua tài liệu đặc tả kỹ thuật OneAPI. Để truy cập qua HTTP Authorization Header thì yêu cầu người dùng đăng ký với hệ thống OneInventory để hệ thống tạo khóa API và khóa bảo mật để xác thực truy cập.

 

Gửi yêu cầu kết nối API →